Tiedote Turun ja lähialueiden lasten perusterveydenhuollon päivystyksestä

Alle 16-vuotiaiden päivystyksellinen sairaanhoito

Lasten ja nuorten (alle 16-vuotiaiden) päivystys toimii Tyksin U-sairaalassa (Kiinamyllynkatu 4-8) päsisäänkäynnin (3A) yhteydessä. Ainoastaan suurienergiset vammat ohjautuvat suoraan T-sairaalan yhteispäivystykseen.

Sairaalassa hoidetaan ympärivuorokautisesti lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat päivystyksellistä hoitoa.

Soitathan aina ennen hoitoon lähtöä ensin numeroon 02-313 1420. Hätätapauksissa soita aina 112.

16 vuotta täyttäneiden päivystys jatkuu T-sairaalassa.