Miten toimia seksuaalisen häirinnän epäilyssä

Koulun toimintamalli seksuaalisen häirinnän epäilyssä syksyltä 2019.

MITÄ TEEN, KUN HUOMAAN TAI EPÄILEN, ETTÄ NUORI ON KOKENUT SEKSUAALISTA HÄIRINTÄÄ?

KUN RIKOKSEN TUNNUSMERKISTÖ EI TÄYTY

Vastuu tilanteen selvittämisestä ja eteenpäin viemisestä on sillä aikuisella, joka ensimmäisenä huomaa tai epäilee nuoren kokeneen seksuaalista häirintää. Koulun aikuisella on vastuu myös vapaa-ajalla tapahtuneen häirinnän selvittämisestä, jos se tulee ilmi koulussa. Myös nuorta, joka huomaa häirintätilanteen, kannustetaan kertomaan siitä luotettavalle aikuiselle, jotta tilanteeseen voidaan puuttua. Tilannetta voi lähteä ratkaisemaan seuraavien ohjeiden mukaan.

Kun huomaat tilanteen, ota se puheeksi nuoren kanssa.

Järjestä keskustelulle rauhallinen ympäristö.

Kuuntele. Usko nuorta. Älä vähättele hänen kokemustaan. Pyri olemaan rauhallinen.

Ole läsnä. Kiitä rohkeudesta kertoa.

Älä johdattele, kun kysyt.

Jos et ole varma, miten toimia, kerro nuorelle, että selvität asiaa. Tee se pian. Älä jätä nuorta yksin asiansa kanssa.

Tee muistiinpanot.

Tarvittaessa voit konsultoida esimerkiksi oppilashuoltoa, sosiaalitoimea tai poliisia. Muista pitää nuori tilanteen tasalla siitä, mitä tapahtuu.

Ohjaa nuori tuen piiriin (esimerkiksi oppilashuoltoon tai terveyskeskukseen).

Voit selvittää tilannetta kysymyksillä, mutta muista pitää ne mahdollisimman avoimina, jotta et ohjaile nuoren vastauksia. Tärkeää on selvittää, mitä on tapahtunut, missä, milloin ja kenen kanssa. Voit käyttää apuna esimerkiksi seuraavanlaisia kysymyksiä:

Kertoisitko, mitä on tapahtunut?

Tapahtuiko ennen sitä tai sen jälkeen jotain?

Mitä ajattelit tilanteessa? Mitä ajattelet nyt?

Kuuliko / näkikö joku muu tilannetta?

"Kertoisitko lisää?" on hyvä ja mahdollisimman avoin kysymys. Kysy tarkkoja kysymyksiä vasta avointen kysymysten jälkeen ja vain, jos se on tilanteen selvittämiseksi välttämätöntä. Johdattelevat kysymykset voivat vääristää nuoren muistikuvia, eikä se ole tarkoituksenmukaista. Kirjoita muistiin, mitä nuori on kertonut.

Jokaiseen seksuaalisen häirinnän tapaukseen puuttuminen johdonmukaisesti viestittää yhteisölle, että häirintää ei hyväksytä. Se luo turvaa ja viestittää siitä, että yhteisössä kunnioitetaan ja arvostetaan kaikkia.

 

KUN ON EPÄILYS SIITÄ, ETTÄ ON TAPAHTUNUT RIKOS

Heti, jos epäilet, että on tapahtunut rikos, et saa esittää johdattelevia kysymyksiä. Saat kyllä kuunnella, mitä nuori kertoo, mutta muista kertoa hänelle, että tapahtuneesta on tehtävä rikosilmoitus, ja että poliisi esittää lisää kysymyksiä mahdollisen rikoksen selvittämiseksi. Kerro keskittyväsi nyt nuoren voinnin selvittämiseen ja tuen tarjoamiseen. Seuraavalla sivulla on vinkkejä avoimiin kysymyksiin, joilla tapahtunutta voi tarvittaessa selvittää.

Alaikäiseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tai sen epäilyksestä tulee aina ilmoittaa poliisille ja lastensuojeluun. Ilmoituksen tekee ensimmäisenä tiedon saanut aikuinen. Suositeltavaa on kertoa myös nuoren kotiin, että ilmoitus on tehtävä. Poikkeuksena voi olla tilanne, jossa rikoksesta epäillään nuoren perheenjäsentä. Nuorta ei tule saattaa vaaraan, vaan myös turvakoti tai poliisin välitön apu voivat olla tarpeen.

Täysi-ikäiseen kohdistuva seksuaalinen ahdistelu on asianomistajarikos, mikä tarkoittaa sitä, että useimmissa tapauksissa täysi-ikäinen saa itse päättää, nostaako hän syytteen tekijää vastaan. Täysi-ikäisen kanssa voidaan neuvotella yhdessä, tehdäänkö rikosilmoitusta.

Milloin kyseessä sitten on rikos? Täsmällisen rajan määrittäminen voi olla vaikeaa, ja siksi poliisia tai lastensuojeluviranomaista voikin konsultoida aina, kun tilanne tuntuu epäselvältä. He voivat auttaa arvioimaan, onko ilmoituksen tekeminen tarpeellista vai ei. Suuntaa antavia linjauksia rikoksesta tai syystä epäillä rikosta ovat kuitenkin esimerkiksi:

seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaaminen

vastikkeen tarjoaminen seksuaalisista teoista alaikäiselle

alaikäisestä tehdyn sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan materiaalin katsominen tai levittäminen

ilman lupaa tapahtuva koskettaminen seksuaalisesti merkittävinä pidetylle alueelle – esimerkiksi rintojen puristelu, intiimialueelle koskettaminen tai reisien hively

väkivalta tai väkivallalla uhkailu ahdistelun yhteydessä

pakottaminen seksuaaliseen tekoon tai alistaminen sellaisen kohteeksi joutumiselle

seksuaalinen väkivalta

Seksuaalisen häirinnän yhteydessä voi täyttyä myös jonkin muun rikoksen kuin seksuaalirikoksen tunnusmerkistö. Esimerkiksi kunnianloukkauksen, pahoinpitelyn tai yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen tunnusmerkistö saattaa täyttyä. Tällaisissakin epäilyissä aikuisen kannattaa konsultoida poliisia toimintaohjeiden saamiseksi. Poliisin avulla voidaan puuttua rikosepäilyihin tehokkaasti ja lainmukaisesti ja varmistaa nuorten koulu- ja vapaa-ajan ympäristön turvallisuus.

 

MISTÄ LÖYDÄN LISÄÄ TIETOA SEKSUAALISESTA HÄIRINNÄSTÄ? VOINKO PUHUA JONKUN KANSSA?

Turun kriisikeskus – Seksuaaliväkivalta

http://www.mielenterveysseurat.fi/turku/materiaalit/tietoa-kriiseista/seksuaalivakivalta/

(seksuaaliväkivaltatapausten toimintaohjeita sekä lisää linkkejä ja puhelinnumeroita, esimerkiksi Koski-seksuaaliväkivaltatyön ajanvaraus keskusteluapuun yli 16-vuotiaille, sekä rikosuhripäivystyksen yhteystiedot)

Turun Seri-tukikeskus

http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/to7/Seri-keskus/Sivut/default.aspx

(apua seksuaaliväkivaltaa kohdanneille)

Turun tyttöjen talon Otava-seksuaaliväkivaltatyö

http://www.mimmi.fi/toiminta-keskusta/pop-in/

(Seksuaalineuvoja-terveydenhoitajan maksuton Pop In -vastaanotto 12–28-vuotiaille nuorille naisille ja itsensä sellaisiksi kokeville)

Nuorten exit – Nuorelle

https://nuortenexit.fi/tietoa-ilmiosta/13-29-vuotiaalle-nuorelle/

(tietoa seksuaalisesta kaltoinkohtelusta, itsemääräämisoikeudesta ja chat-palvelu)

Sinuiksi – Setan tuki- ja neuvontapalvelu

https://www.sinuiksi.fi/

(tietoa seksuaalisuudesta ja sen monimuotoisuudesta sekä mahdollisuus kysyä aiheeseen liittyen)

Väestöliitto – seksuaalioikeudet

https://www.vaestoliitto.fi/nuoret/seksi/seksuaalioikeudet/

(tietoa seksuaalioikeuksista ja seksuaalineuvonta-chat)