KOULUTAPATURMAT

Toimintaohjeet tapaturman sattuessa

Milloin vakuutus on voimassa?

Vakuutus on voimassa esi- ja peruskoulun, lukion, ammattikoulun, kansalaisopiston tai muun vastaavan kunnan oppilaitoksen opetus- tai työsuunnitelman mukaisessa toiminnassa mukaan lukien käytännön harjoittelutyö, leirikoulut ja luokkaretket, aamu- ja iltapäivähoito, päivähoito, nuorisotoiminta ja  kerhotoiminta.  Vakuutus on voimassa myös näihin toimintoihin liittyvien välittömien matkojen aikana.

Mikä on tapaturma?

Tapaturma on äkillinen, ulkoisen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetun tahtomatta (myös hukkuminen, lämpöhalvaus, auringonpistos, paleltuminen ja erehdyksessä nautitun aineen aiheuttama myrkytys).

Miten toimitaan tapaturman sattuessa?

Koulupäivän/hoitopäivän aikana sattuneen tapaturman ensiavun suorittaa koulun/hoitopaikan henkilökunta tai tilanteen mukaan loukkaantunut toimitetaan jatkohoitoon Naantalin terveyskeskukseen.

Huoltajalle ilmoitetaan tapaturmasta ja siitä tehdään koulussa/hoitopaikassa vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön, IF Vakuutus.

Matkalla kouluun/hoitopaikkaan sattunut tapaturma tulee myös ilmoittaa kouluun/hoitopaikkaan ja siitä tehdään myös ilmoitus vakuutusyhtiölle. Jos tapaturmassa on ollut osallisena auto tai muu moottoriajoneuvo (esim. mopo tai mopoauto), haetaan korvausta liikennevakuutuksesta.

Korvausten hakeminen vakuutusyhtiöstä

Jos huoltaja on vienyt lapsen/oppilaan yksityiselle lääkäriasemalle ja maksanut kulut itse, hän voi hakea korvauksia takaisin vakuutusyhtiöstä sähköisesti osoitteessa if.fi/henkilovahinko. Vaihtoehtoisesti huoltaja voi pyytää hoitavaa tahoa lähettämään verkkolaskun suoraan osoitettuna Naantalin kaupungille/sivistyspalvelut, OVT 00370135457204. Lisätietoja tapaturmiin liittyvistä asioista sekä korvattavista kuluista saa vakuutusyhtiö IF:stä, Naantalin kaupungin sivistyspalveluista tai oppilaitoksen kansliasta.